Anmärkningar hos Kronofogden

Att hamna hos Kronofogden är inte kul och orsakerna kan vara flera till att en faktura misslyckas att betalas in i rätt tid. Kronofogden är en statlig myndighet som ger ut offentliga uppgifter till kreditupplysningsbolagen som i sin tur gör en betalningsanmärkning på dig. Detta sker när det finns obetalda skulder i ditt namn. Skulder kan få sekretess vilket innebär att ingen kan komma åt informationen. För att sekretess ska bli möjligt måste du uppfylla särskilda krav som ställs för att man ska kunna garantera att obetalda skulder inte återupprepar sig i framtiden.

Kronofogden bestämmer om ansökan

Kronofogden hjälper dig med skulder

Betalningsanmärkningar är något som du bör hålla koll på då det kan leda till att du inte kan få lån, telefonabonnemang eller lägenhet. Det är ett bevis på att du slarvar med din ekonomi och inte sköter betalningar på ett ansvarsfullt sätt. Det är inte Kronofogden som sätter en betalningsanmärkning på dig utan det gör kreditupplysningsföretagen. De hämtar offentliga uppgifter från olika register. Det är ofta förekommande att uppgifterna säljs vidare av kreditupplysningsföretagen till bland annat banker, kreditbolag och hyresvärdar.
Om du har fått en betalningsanmärkning ligger den kvar på dig i tre år efter att anmärkningen har registrerats. När det kommer till företag ligger anmärkningen kvar i omkring fem år. De saker som kan ge en betalningsanmärkning är obetalda skatter, skuldsanering, utmätning och betalningsföreläggande mot juridiska personer. Betalningsföreläggande är inte en betalningsanmärkning utan en ansökan om att bli en betalningsanmärkning. Det beslutet görs av Kronofogden om de anser att skulden inte kommer att betalas. När det gäller företag blir det direkt en betalningsanmälan vid ansökan.

Sekretess hos Kronofogden

För att ta reda på om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett kreditupplysningsföretag. I vissa lägen kan du få skulden sekretessbelagd hos Kronofogden, vilket gör att uppgifterna om skulden inte lämnas ut. Skulden ska gallras hos kreditupplysningsföretagen och är inte längre offentlig eller synlig. För att få tillgång till denna sekretess så gäller det att du har återbetalat hela skulden, att tidigare skulder inte har registrerats under de senaste två åren och att du inte får någon ny skuld inom två år efter beslut om sekretess.
Ifall du uppfyller alla dessa krav så får du sekretess automatiskt. Alltså behöver du då inte ansöka om sekretess. Om du däremot har flera skulder liggandes eller om Kronofogden beslutar om utmätning så kan det vara svårare att få sekretess på skulden. Det kan vara lätt hänt att halka efter i ekonomin. Därför är det speciellt viktigt att hålla koll på dina skulder så du kan undvika att hamna i en knepig situation som lätt kan förvärras om du inte sköter dem direkt.

Skulder och Kronofogden

Kronofogden är ett ord som skrämmer många men det är inte dem du ska akta dig för – utan för kreditupplysningsföretagen. Håll koll på din ekonomi och utgifter så slipper du få ett betalningsföreläggande som till slut blir en betalningsanmärkning. Anmärkningar kan du få av olika anledningar som skulder eller utmätningar. Du kan skydda dig själv och få anmärkningen sekretessbelagd om du uppfyller de rätta kraven och villkoren. Sekretess betyder att information om skulden inte får ges ut till allmänheten eller kreditupplysningsföretagen.