Diskussionen kring parkeringsbolag

Ett parkeringsbolags främsta uppgift är att se till att ortens bilar är lagligt parkerade samt att de inte står längre än tillåtet i en ruta. Parkeringsbolag ska förenkla och göra det säkert för dig som bilist att hitta en parkering och betala för platsen. Flera parkeringsbolag har idag en app som du som bilförare kan ladda ner och få hjälp med att hitta lediga parkeringsplatser. På så sätt sparar du tid, pengar och miljö. Om du parkerar fel kan det hända att du får en kontrollavgift, i vardagligt tal en böteslapp.

Parkeringsbolag håller koll på parkerade bilar

Parkeringsbolag håller ordning

Ett parkeringsbolags främsta uppgift är inte att dela ut böter trots att vissa diskussionsforum säger motsatsen. Deras uppgift är att skapa en trevlig parkeringsmiljö och förenkla för dig som är bilist i staden. Om du inte följer reglerna som gäller för den parkering där du väljer att ställa bilen så kan du få en kontrollavgift. Om du inte har några invändningar ska denna vanligtvis betalas in till det parkeringsbolag som har lappat din bil inom tio dagar. På lappen som sätts på bilens vindruta står parkeringsbolagets namn och kontaktuppgifter.
Bilister kan drabbas av kontrollavgifter av flera anledningar, några av de vanligaste är att det inte finns någon synlig biljett, att du inte betalat eller att tiden har gått ut. Det kan också vara så att du har parkerat där du inte får, antingen där det råder parkeringsförbud eller att du inte har haft det tillstånd som krävts för platsen. Ett parkeringsbolag bör följa Svenska Parkeringsföreningens etiska regler. Det innebär bland annat att alla som arbetar som parkeringsvakter ska ha rätt kompetens, att det ska finnas tydlig skyltning vid parkeringar och att parkeringsbolagens personal alltid ska vara uniformerad.

Svepark är en ideell förening

Svenska parkeringsföreningen, eller Svepark, är en ideell förening som drivs av både privata och kommunala parkeringsbolag. Föreningens främsta syfte är att utveckla branschen utifrån medlemmarnas gemensamma riktlinjer. Alla bolag som är medlemmar i Svepark har förbundit sig att följa föreningen lagar. Att vara medlem visar att parkeringsbolaget är ett seriöst företag som verkar för branschens bästa. Svepark anordnar även utbildningar, bland annat inom övervakning på gatu- respektive tomtmark och tydlig skyltning. Det går att se en lista över alla medlemmar på Sveparks hemsida.
Parkeringsbolag och parkeringsvakter får inte sällan ta mycket skäll från arga bilister och det pågår en ständig diskussion kring olika bolag. Alla bolag som är medlemmar i Svepark, ska alltså följa deras regler. På deras hemsida kan alla, både bolag och bilister, läsa vad som gäller. Problemet är de bolag som inte är medlemmar och som missköter sig. Det har i flera år talats om nitiska bolag som hellre fäller än friar. Det är dock din skyldighet som förare att se till att du parkerar lagligt och att lappen som visar att du har betalat är synlig.

Parkeringsbolag ska hjälpa bilister

Parkeringsbolag ska se till att ingen bil är felparkerad eller står för länge på sin ruta. Det handlar dels om säkerhet och dels om att ingen ska ta upp en plats i onödan, som respekt till andra bilister. Med jämna mellanrum skriver tidningarna om personer som fått flera p-böter, överklagat, och fått rätt varje gång. Det är då lätt att tro att parkeringsbolagen ofta och gärna bötfäller bilar som står lagligt parkerade. Det är dock inte så i de allra flesta fallen. Alla bolag som är medlemmar i Svepark ska följa deras lagar samt ha adekvat utbildning.