Hur arbetar inkassobolag?

Inkassobolag kan hjälpa dig att slippa onödiga kostnader

De tjänar pengar på att du missar att betala ett krav, men hur arbetar de egentligen? Har ett inkassobolag några skyldigheter eller måste du som kund alltid betala ett inkassokrav, även om du tycker att den är felaktigt utställd? Innebär ett inkassokrav att man har en betalningsanmärkning? Här kan du läsa om hur de arbetar och vilka lagar och regler som finns för att ett bolag ska få kalla sig just inkassobolag. Du kan också läsa om vad som händer vid bestridande av en inkassofaktura och vilka rättigheter man som kund har vid en tvist.

Inkassobolag måste agera utifrån god inkassosed

För att få bedriva inkassoverksamhet behöver man tillstånd från Datainspektionen. Alla bolag som bedriver inkassoverksamhet måste följa inkassolagen och agera utifrån god inkassosed. Där står det bland annat att den person eller bolag som uppmanas betala en skuld till ett inkassobolag inte ska utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Inkassoavgiften regleras i inkassolagen och är för närvarande max 180 kronor och innebär inte att man har fått en betalningsanmärkning. Det är Datainspektionen som har i uppgift att se till att bolag med inkassoverksamhet efterföljer de uppsatta lagarna som finns.

Har du en faktura som du har svårt att betala innan fakturans förfallodatum? Då kan det finnas risk att du kommer att få en inkassofaktura. För att undvika detta kan det vara bra att kontakta bolaget som har ställt ut fakturan för att undvika att fakturan går vidare till ett inkassobolag. Att upprätta en dialog kan hjälpa dig att slippa onödiga inkassoavgifter och förhoppningsvis kan du få uppskov med betalningen, vilket gör det mindre kostsamt såväl för dig som för utställaren av fakturan som slipper att skicka fakturan vidare. Att ha en dialog kan göra att du slipper inkassoavgiften.

Vad händer om inkassokravet är felaktig?

I de fall man får ett inkassokrav och man anser detta vara korrekt ska man betala kravet så snart som möjligt. Det finns dock de tillfällen då man anser att fordran från ett inkassobolag är felaktig. Det kan bland annat handla om att man anser sig ha betalt i tid, men trots detta får en fordran om att betala inkassoavgift. Det kan också vara så att fordran avser en vara man köpt, men sedan returnerat eller reklamerat. I dessa fall skall du bestrida fakturan.

Att bestrida ett inkassokrav innebär att man tar kontakt med det bolag som har ställt ut kravet och förklarar varför du anser det vara felaktigt. Ett riktigt bestridande ska vara en ”invändning i sak”, vilket innebär att fordringsägaren, det vill säga personen eller bolaget som har ställt ut kravet, helt eller delvis förlorar sin rätt att få betalt. Vid ett bestridande kan ett inkassobolag inte fortsätta skicka inkassokrav. Man behöver istället vända sig till domstol för att lösa ärendet på en högre nivå.

Dialog är A och O

Ett bolag som bedriver inkassoverksamhet har många lagar som de måste efterfölja. Det innebär dock inte att du måste betala, ifall du anser fordran vara felaktig. Om ett inkassobolag skickar ett inkassokrav, som man själv anser vara felaktig, är det viktigt att ta upp en dialog med fordringsägaren. Att endast låta bli att betala kan innebära att kravet går vidare till Kronofogden. Detta kan leda till högre avgifter och eventuell betalningsanmärkning. Om man får ett inkassokrav som är korrekt, men som man inte kan betala, så kan man också kontakta inkassobolaget för att tillsammans lägga upp en betalningsplan.